Nama Produk : KLIP GULUNGAN
Pengenalan Produk
Alat Klip Gulungan Alat Klip Gulungan
AF01C 4.8 12.7 CL-23C AF01B CL-73C  
15.5 CL-24C CL-74C  
AF02C 6.2 12.3 CL-03C AF02B CL-71C  
14.1 CL-04C CL-72C  
AF03C 6.8 17.1 CL-34C      
AF04C 6 17 CL-62C AF04B CL-61C  
6.2 15.5   CL-05C  
AF05C 8.4 21.4 CL-38C      
7 18.5   AF06B CL-75C  
AF07C 7.2 19.2 CL-78C      
19.7 CL-79C      
AF31F 4.8 10.7       CL-13C
12.7       CL-17C
AF32F 5.8 13.3       CL-18C
13.7       CL-19C
14.5       CL-15C
AF34F 5.6 18       CL-20C
AF35F   17       CL-12C
AF54AF 10 19       CL-39C
17       CL-37C
AF55AF 15       CL-35C
AF56AF 13       CL-33C